Geografia Turystyczna
ZAJĘCIA


Testy
Przykładowe testy z przedmiotu Geografia Turystyczna
Test 1
41 kB
Test 1
Test 2
80.5 kB
Test 2
Test 3
44.5 kB
Test 3
Egzamin 1
38.32 kB
Egzamin 1
Egzamin 2
38.28 kB
Egzamin 2
 Powrót do góry
Zestaw materiałów z semestru IV
Podstawowe materiały z tematów zajęć przeprowadzanych w semestrze IV.
Regiony turystyczne świata - Azja część 1
80.19 kB
Regiony turystyczne świata - Azja część 1
Regiony turystyczne świata - Azja część 2
45.8 kB
Regiony turystyczne świata - Azja część 2
Regiony turystyczne świata - Azja część 3
69.72 kB
Regiony turystyczne świata - Azja część 3
Regiony turystyczne świata - Ameryka Środkowa część 1
82.41 kB
Regiony turystyczne świata - Ameryka Środkowa część 1
Regiony turystyczne świata - Ameryka Środkowa część 2
73.14 kB
Regiony turystyczne świata - Ameryka Środkowa część 2
Regiony turystyczne świata - Ameryka Południowa
87.72 kB
Regiony turystyczne świata - Ameryka Południowa
Regiony turystyczne świata - Australia
47.76 kB
Regiony turystyczne świata - Australia
Regiony turystyczne świata - Afryka
46.55 kB
Regiony turystyczne świata - Afryka
 Powrót do góry
Zestaw materiałów z semestru II
Podstawowe materiały z tematów zajęć przeprowadzanych w semestrze II.
Ochrona środowiska
73.99 kB
Ochrona środowiska
Najważniejsze atrakcje i walory regionów turystycznych
74.5 kB
Najważniejsze atrakcje i walory regionów turystycznych
Regiony Turystyczne  w Polsce - Kujawsko Pomorski
61.91 kB
Regiony Turystyczne w Polsce - Kujawsko Pomorski
Regiony Turystyczne  w Polsce - Małopolski
103.94 kB
Regiony Turystyczne w Polsce - Małopolski
Regiony Turystyczne  w Polsce - Warmińsko Mazurski
61.92 kB
Regiony Turystyczne w Polsce - Warmińsko Mazurski
Regiony Turystyczne  w Polsce - Podkarpacki
62.58 kB
Regiony Turystyczne w Polsce - Podkarpacki
Regiony Turystyczne  w Polsce - Świętokrzysko Lubuski
100.57 kB
Regiony Turystyczne w Polsce - Świętokrzysko Lubuski
Regiony Turystyczne  w Polsce - Wielkopolski
80.93 kB
Regiony Turystyczne w Polsce - Wielkopolski
Regiony Turystyczne  w Polsce - Zachodnio Pomorksi
64.41 kB
Regiony Turystyczne w Polsce - Zachodnio Pomorksi
Regiony Turystyczne  w Polsce - Pomorski
63.55 kB
Regiony Turystyczne w Polsce - Pomorski
 Powrót do góry
Geografia turystyczna jako nauka
Geografia Turystyczna - jest dyscypliną naukową zajmującą się badaniem przestrzennego zróżnicowania społeczno - kulturowych, gospodarczych, prawno - politycznych i przyrodniczych uwarunkowań turystyki oraz zagospodarowania turystycznego jak również analizującą przebieg i następstwa ruchu turystycznego dla środowiska przyrodniczego oraz struktur i procesów społeczno - kulturowych, politycznych i gospodarczych.
Geografia turystyczna jako nauka
69.78 kB
Materiały zawierają informacje opisujące zagadnienia Geografii Turystycznej
 Powrót do góry
Mapa jako źródło informacji turystycznej
Mapa jest podstawowym narzędziem turysty. Zawiera wiele istotnych informacji, których nie znajdziemy w innych źródłach.
Mapa jako źródło informacji turystycznej
47.8 kB
Materiały zawierają definicje map, ich podział oraz klasyfikacje.
 Powrót do góry
Walory naturalne
Walory naturalne - to dobra istniejące niezależnie od działalmości czlowieka.
Walory naturalne
38.58 kB
Materiały zawierają definicje walorów naturalnych, ich podział oraz klasyfikacje.
 Powrót do góry
Polska - ukszytałtowanie powierzchni i walory naturalne
Polska leży z środkowej części wielkiej strefy nizin europejskich, rozciągających się od Pireneje po Ural.
Polska + walory naturalne
66.68 kB
Materiały zawierają opis walorów naturalnych Polski
 Powrót do góry
Walory uzdrowiskowe. Sanatoria w Polsce.
Warunkiem przydatności środowiska przyrodniczego i jakiegoś obszaru o celów leczniczych i profilaktycznych są walory krajobrazowe i naturalne czynniki lecznicze, w tym również korzystne warunki bioklimatyczne.
Walory uzdrowiskowe. Sanatoria w Polsce.
952.12 kB
Materiały zawierają opis walorów uzdrowiskowych w Polsce
 Powrót do góry
Walory specjalistyczne
Za walory turystyczne specjalistyczne uznaje się uznaje się cechy środowiska przyrodniczego, w oparciu o które możliwe jest uprawianie różnych form turystyki kwalifikowanej aktywnej a w przypadku obecności wód mineralnych i korzystnych warunków klimatycznych - istnienie warunków do rozwoju balneoterapii i innych sposobów leczenia uzdrowiskowego.
Walory specjalistyczne
35.63 kB
Materiały zawierają definicje walorów specjalistyczntch, ich podział oraz klasyfikacje.
 Powrót do góry
Walory antropogeniczne
Są to obiekty materialne, ściśle związane z działalnością człowieka i przez niego wytworzone, stanowiące przedmiot wartościowy pod względem turystycznym (przedmiot zainteresowania turystów).
Walory antropogeniczne
171.83 kB
Materiały zawierają opis walorów antropogenicznych Polski
 Powrót do góry
Tabele: obiekty turystyczne i ich występowanie
Obiekty turystyczne
26.7 kB
Plik zawiera uzupełnioną tabelę z obiektami turystycznymi i miejscem ich występowania (część 1)
Zadanie domowe
26 kB
Zadanie domowe - tabela do wypełnienia na 15 lutego 2007
 Powrót do góry
Wszystkie materiały umieszczone na tej stronie są autorstwa Sabiny Tkocz i pozostają jej własnością. Wszelkie rozpowszechnianie, dystrybucja, reprodukcja, kopiowanie, publikacja lub wykorzystanie umieszczonych na tej stronie materiałów bez zezwolenia jest niedozwolone i może spowodować odpowiedzialność prawną.